Toppliste

Søk

Admin: tilgangsstyring

Admin: installasjonsdetaljar

Admin: moderering

 Oversikt
Tittel Dato
Brukarnamn:  Lånekort:
Person som rapporterer:  Lånekort:

Konto

Språkvelger

Om Arena

Portlet-versjon 4.4.0
Revisjon
Build-tid 16.09.20 13:09
Sentral versjon: 4.4.0
Sentralt build-nummer:
Sentral build-tid: 16.09.20 13:04
Byrå-ID: 496386700
Byrånamn: ADEHSW
ID for Arena-medlem: 496386704
Namn på Arena-medlem ADEHSW
Installasjons-ID: 496385301
Installasjonsidentifikator: IDE200102
Installasjonsnamn: IDE200102
ID for portalnettstad: 496386707
Identifikator for portalnettstad: PDEHSW
Namn på portalnettstad: HSW Weserbergland